Skåp

Hjärtstartarskåp

Letar du efter ett skåp för din hjärtstartare? På den här sidan hittar du vårt breda urval av skåp för hjärtstartare samt tillbehör så som väggfästen och bärväskor.

 

Varför ska jag köpa ett skåp för hjärtstartaren?

Oavsett vilken typ av hjärtstartare du har köpt är det alltid en bra idé att investera i ett skåp för den. Ett skåp för hjärtstartare har tre primära funktioner: att upprätthålla rätt drifttemperatur för din hjärtstartare, att synliggöra den och att larma. Den viktigaste funktionen är att skåpet säkerställer att en temperatur upprätthålls som matchar din hjärtstartares arbetstemperatur. Till exempel, om din hjärtstartare ska hängas utomhus är det viktigt att skåpet kan hålla hjärtstartaren frostfri på vintern. Det finns dock några hjärtstartare som har en drifttemperatur ner till -20 ° C.

Samtidigt är det viktigt att skåpet på sommaren kan se till att hjärtstartaren inte överskrider sin maximala drifttemperatur. Majoriteten av skåpen är utformade i en slående grön färg, enligt gällande regler för märkning av hjärtstartare i EU. Dessutom har skåpen också den välbekanta symbolen för hjärtstartare, med en blixt i ett hjärta. Det gör det enkelt för alla att upptäcka var en hjärtstartare hänger när en hjärtstopp inträffar.

De flesta skåp är vidare utrustade med inbyggda larm som startar automatiskt när skåpet öppnas. På detta sätt varnas omgivningen om nödsituationen, så fler kan hjälpa till. Skåpet skyddar också din hjärtstartare från damm, vatten och snö. Detta är särskilt viktigt om din hjärtstartare har låg IP-poäng, inte är särskilt robust eller om den ska hänga i en miljö som är mycket utsatt för damm och vatten.

Vilket skåp ska jag köpa till min hjärtstartare?

Valet av skåp beror på var du vill placera hjärtstartaren, samt vilken typ av hjärtstartare du har köpt. Det viktigaste är naturligtvis att skåpets storlek matchar storleken på din hjärtstartare. Utöver detta bör du ta reda på vilka temperaturer din hjärtstartare kan arbeta under, och om du vill hänga din hjärtstartare inomhus eller utomhus.

Utomhus eller inomhus?

Vi rekommenderar alltid att du hänger din hjärtstartare utomhus, så den är tillgänglig 24 timmar om dygnet. På detta sätt kan vi alla hjälpa till att säkerställa en större chans att överleva vid hjärtstillestånd. Om din hjärtstartare ska hängas utomhus är det viktigt att skåpet har inbyggd värme, så att det kan hållas frostfritt på vintern och därmed alltid fungerar. Det rekommenderas alltid att hänga skåpet och hjärtstartaren på en vägg i nordlig riktning där det inte blir för mycket sol. Om detta inte är möjligt bör du överväga ett skåp som också har inbyggd ventilation. Ventilationen säkerställer att hjärtstartaren svalnar till optimal drifttemperatur på sommaren. Om din hjärtstartare istället ska hängas inomhus är det viktigt att skåpet är iögonfallande och tydligt markerar hjärtstartaren, liksom att det finns ett inbyggt larm som kan göra din omgivning medveten om nödsituationen.

Väggfästen och väskor

Om din hjärtstartare ska hängas inomhus och vara lättillgänglig är det en bra idé att köpa ett väggfäste. Var dock alltid medveten om hur mycket damm och vatten din hjärtstartare utsätts för där den ska hänga, samt hur högt IP-poäng hjärtstartaren har. IP-poängen är ett uttryck för hur motståndskraftigt hjärtstartaren är mot damm och vatten. Om din hjärtstartare ska transporteras snabbt och enkelt kan du överväga att köpa en väska. Det ger också hjärtstartaren ett visst skydd.