Första hjälpen räddar liv

Första hjälpen kan rädda liv i hjärtstopp - kan du ge första hjälpen?

Första hjälpen är absolut nödvändig när det gäller att öka överlevnadschansen vid till exempel hjärtstopp. Här kan du läsa mer om vad första hjälpen är och hur du kan skaffa dig nödvändiga färdigheter så att du kan rädda liv.

Vid hjärtstopp är det viktigt att ha kunskap om första hjälpen, eftersom du måste kunna ge rätt hjälp riktigt snabbt. Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar avsevärt när du ger bröstkompressioner och mun mot mun (hjärt-lungräddning) i kombination med att använda en hjärtstartare inom 3-5 minuter efter hjärtstopp.

Tyvärr blir många handlingsförlamade när de befinner sig i en situation där de måste ge livräddande första hjälpen. Det kan bero på att de inte har haft en första hjälpen kurs eller inte känner sig redo att rädda liv under tidspress. Därför kan det uppstå tvivel som hindrar personen från att ge första hjälpen, det kan vara dödligt eftersom det viktigaste är att göra något snabbt.

Liksom allt annat, måste första hjälpen tränas, men du kanske inte behöver använda den direkt efter en första hjälpen kurs. Man måste kunna bedöma den skadades tillstånd. Finns det normal andning? Ska den skadade placeras i ett stabilt sidoläge? Kunskap om första hjälpen kan också gå förlorad över tid och därför rekommenderar vi att du uppdaterar din första hjälpen-kunskap minst vartannat år.

På First-8 är vi ledande specialister inom hjärtstartare och vi har över 15 års erfarenhet av första hjälpen. Våra skickliga, erfarna och certifierade instruktörer från Försvarsmakten vet hur man kan ge första hjälpen för vanligare olyckor i vardagen och när det är allvarligare, till exempel hjärtstopp. I våra första hjälpen kurser upplever du en engagerande och värdeskapande undervisning som gör dig så väl förberedd som möjligt för den dag då en nödsituation skulle uppstå. Allt detta till de bästa priserna på marknaden.

På en kurs i första hjälpen av First-8 lär du dig till exempel: 

  • Kedjan som räddar liv
  • De tre huvudpunkterna
  • Hjärt-lungräddning
  • Användning av hjärtstartare
  • ABC-algoritmen
  • Larm
  • Psykisk första hjälpen
  • Rädda liv

De enskilda delarna av en kurs i första hjälpen vid First-8

Kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv är ett livräddande förfarande som används vid hjärtstopp. Den är utvecklad av American Heart Association och innehåller fyra led. Det sker ungefär 27 hjärtstopp dagligen utanför ett sjukhus i Sverige. 2 överlever. Chansen för ett framgångsrik hjärtstart minskar med 10% för varje minut, när ingenting görs. Den livräddande kedjan är att säkerställa en snabb initiering av återupplivning genom tidigt erkännande och larmande, samt tidig hjärt-lungräddning, tidig defibrillering med en hjärtstartare och säkerställande av avancerad sjukhusvistelse.

De 3 huvudpunkterna:

På samma sätt som med överlevnadskedjan handlar de tre huvudpunkterna i första hjälpen om att veta exakt vad man ska göra i händelse av en olycka, så att du snabbt kan agera. Samtidigt säkerställer de fyra huvudpunkterna att du behåller en överblick i en situation som ofta kan vara kaotisk. De fyra huvudpunkterna handlar i grunden om att skapa säkerhet, bedöma personen, ringa efter första hjälpen och ge första hjälpen. Poängen ger dig säkerhet och hjälper dig att agera snabbare.

Hjärt-Lungräddning:

Hjärt-lungräddning är en absolut nödvändig teknik att kunna när det handlar om att utöva första hjälpen. Hjärt-lungräddning består av två saker: bröstkompressioner, som ska starta blodcirkulationen, samt andning från mun till mun, som säkerställer att syre kommer ner i lungorna. I våra kurser lär du dig hur du ger hjärt-lungräddning baserat på 30: 2-metoden (30 kompressioner - 2 andetag).

Användning av hjärtstartare:

Antalet tillgängliga hjärtstartare i Sverige ökar lyckligtvis ständigt. De flesta hjärtstartare kan användas av alla, även utan föregående träning. Vi rekommenderar dock, i linje med de svenska myndigheterna, att du går en kurs i användning av hjärtstartare om du har tillgång till en hjärtstartare. Oavsett är det alltid smart att veta hur man använder en hjärtstartare. Ju säkrare du är, desto större är chansen att du kommer att agera snabbt och effektivt i händelse av hjärtstopp. På kursen lär du dig därför allt du behöver veta om hjärtstartarnas funktion och användning.

Larma:

På kursen lär du dig också hur du rapporterar en olycka korrekt. Det är i grunden väldigt enkelt, men ofta något som kan vara svårt för människor när de befinner sig i situationen.

Psykisk första hjälpen:

Att kunna ge psykologisk första hjälpen är en viktig del av varje olyckssituation. Det handlar om att första hjälpen kan skapa lugn i situationen och kommunicera med den skadade på vägen. Genom att se till att skapa bästa möjliga miljö, trots omständigheterna, finns det en större chans att både första hjälpen och den skadade blir bättre under hela processen.

Vår filosofi omkring kurser i första hjälpen

Forskare och offentliga myndigheter rekommenderar att fler hjärtstartare ställs in lokalt och att fler lär sig att ge första hjälpen. Det är kombinationen av en tillgänglig hjärtstartare och förmågan att ge första hjälpen som verkligen gör skillnad när olyckan inträffar.

Det kan dock vara en mental utmaning att plötsligt behöva ge första hjälpen, om det behövs. Många kan tvivla och ha många frågor. Det är helt naturligt, för när situationen uppstår är den här och nu - och varje sekund räknas!

Hos First-8 tror vi på att det ska vara lätt för alla att lära sig första hjälpen, och att alla ska känna sig säkra och trygga genom att ge första hjälpen den dag situationen uppstår. Därför är våra första hjälpen kurser alltid lika fördelade mellan praktiska övningar och teori.

Vi tror att det bästa lärandet händer när teori och praktik kombineras. Genom praktiska scenarier ser vi till att konfiskera kursdeltagarna så att de får utföra de olika teknikerna på varandra och på våra första hjälpen-dockor. På detta sätt ser vi till att kursdeltagarna känner sig mer bekväma och säkra i användningen av de olika teknikerna.

Fakta om hjärtstartare och hjärtstopp

En hjärtstartare är en maskin som avger elektriska stötar som kan få ett hjärta att pumpa igen. Vid hjärtstopp kommer hjärtat i de flesta fall att fibrillera (flimmer) och i dessa fibrillationer kommer hjärtstartaren att stoppa flimmerna av chock (defibrillera) så att hjärtrytmen återställs. Hjärtstartare är bärbara maskiner, även kallade AED, vilket står för Automatic External Defibrillator. Träning i första hjälpen är viktigt vid hjärtstopp, då vet du exakt vad du ska göra , och tiden är livsviktigt.

Huvudargumentet för att lära sig att använda en hjärtstartare och livräddande första hjälpen är att man väldigt ofta dör av ett hjärtstopp, om det inte första hjälpen ges. År 2019 registrerades 5934 svenskar som drabbades av hjärtstopp utanför landets sjukhus. 77,1% återupplivades framgångsrikt. Första hjälpen och användning av en hjärtstartare under de första 2-3 minuterna efter ett hjärtstopp kan öka chansen att överleva med cirka 60-70%, därför kan fler hjärtstartare och mer kunskap om dem vara skillnaden mellan liv och död.