Bli säker med en första hjälpen kurs

Studier visar att det finns ett tydligt samband mellan utbildning i första hjälpen och förmågan att ge korrekt första hjälp i en nödsituation.

Första hjälpen efter era behov

Vårt mål är att öka befolkningens kunskap inom första hjälpen, för vi vet - genom vår bakgrund i Försvarsmakten - att färdigheter i första hjälpen kan betyda skillnaden mellan liv och död. Varje sekund räknas. På First-8 vill vi dela med oss ​​av vår kunskap och expertis inom livräddande första hjälpen, så att vi tillsammans kan skapa ett säkrare Sverige.

Image

Bli undervisad av soldater

I First-8 har vi över 15 års erfarenhet av första hjälpen. Du får en värdeskapande första hjälpen-kurs med instruktioner från våra certifierade instruktörer. Första hjälpen-kursen gör dina anställda redo att på bästa sätt hantera en eventuell nödsituation.

Image

Skräddarsyd efter dina behov

Vi är specialiserade på skräddarsydda första hjälpen-kurser som är anpassade till olika branscher. Vi är därför en garanti för att första hjälpen-kursen har anordnats, på ett sätt som speglar de risker som dina anställda kan utsättas för i just ditt företag. Vi är specialiserade på skräddarsydda första hjälpen-kurser anpassade för olika branscher. Vi garanterar därför att första hjälpen-kursen är tillrättalagd så att den speglar de risker som dina anställda kan utsättas för i just ditt företag.

Image

Vi tar hand om er

Vi menar att den bästa inlärningen sker när teori och praktik kombineras. Det är därför vi kommer ut till er verksamhet med undervisningsmaterial, träningsdockor och hjärtstartare. Våra första hjälpen kurser är en kombination av teori och praktiska övningar, där ni utför olika tekniker på varandra och på våra första hjälpen-träningsdockor.

1,5-2, 3,5 eller 7 timmars undervisning

Vi har olika paket

Vi har olika kurser efter dina behov och kunskaper. Önskar du att läsa våra grundläggande kurser i första hjälpen eller användning av hjärtstartare, eller önskar du eventuellt att anpassa kursen efter dina och din verksamhets behov, kan du kontakta oss för ett icke bindande erbjudande.

Image

Jag vill gärna höra mer

 

Hos First-8 vill vi använda våra yrkeskunskaper i livräddande första hjälpen, som vi har skaffat genom vår bakgrund i Försvarsmakten, för att sprida kunskap inom ämnet. Alla ska ha möjlighet för att lära sig första hjälpen.

Alla ska kunna känna sig säkra i att utföra första hjälpen. Tillsammans kan vi göra en livräddande skillnad för en kollega, en familjemedlem eller en främling på gatan. Detta är den filosofi som vi arbetar utifrån och det är den känsla vi vill att kursisterna ska ha med sig hem efter att ha avslutat kursen.

Vi ger dig de teoretiska och praktiska färdigheterna du behöver för att våga agera om en nödsituation skulle uppstå.

Vilken typ av kurs tänker du? Vi hittar lösningen till erat behov
 • Vuxen-HLR med hjärtstartare 1,5-2 timmar
 • FH/HLR, ink. Hjärtstartare 3,5 timmar
 • FH/HLR inkl. hjärtstartare 7 timmar
 • Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) 12 timmar
 • Vet inte - Jag önskar vägledning
Hur många medarbetare är ni? Hur många ska delta i kursen?
 • 0-12
 • 12-20
 • 20-50
 • 50-100
 • Fler än 100 personer
Var i landet önskar ni undervisning? Har du en eller fler avdelningar som ska utbildas?
 • Norrland
 • Svealand
 • Götaland
 • Flera städer i Sverige
Tillsammans skapar vi ett tryggt Sverige Tack för meddelandet - en av våra medarbetare kommer kontakta dig så snart som möjligt
Skriv in ditt namn
Skriv in ditt namn
Skriv in din email
Skriv in ditt telefonnummer

Värt att veta innan vi beställer

Alltefter vilken kurs ni väljer kan upp till 12-15 personer kan delta i kursen (med hänsyn till Corona restriktionerna).

Om era behov är större kan vi skicka ut fler instruktörer eller hålla kurserna under flera dagar. Vi kan göra det precis som du vill ha det!

Nej, inte utöver lokal och ström. Våra instruktörer tar med sig allt material som krävs för att genomföra undervisningen. Vi tillhandahåller första hjälpen träningsdockor, hjärtstartare för träningsbruk, projektor och allt annat som ska användas för kursen. Vi tar alltid utgångspunkt i er verksamhet, så om ni har speciella önskemål anpassar vi kursen efter era behov.

Vi anpassar oss alltid efter ert behov och undervisar därför på vardagar och helger mellan kl. 08.00 och 21.30. Därför kan vi alltid hitta en tid som passar i er kalender.

Våra instruktörer kommer ut till er

Hos First-8 tror vi på att det ska vara lätt för alla att lära sig första hjälpen, och att alla ska känna sig trygga och säkra att ge första hjälpen den dag situationen uppstår.

Vi tar med allt som kommer att användas på kursen: första hjälpen träningsdockor, hjärtstartare för träning, projektor, bandage och allt annat.

Maila till oss: [email protected]

Vilken typ av kurs är du intresserad av?

We can offer our training and courses in First Aid and CPR, even in English.

For more information please contact us on [email protected]

 

 •   HLR MED HJÄRTSTARTARE

 

HLR med hjärtstartare är en utbildning med praktisk träning på HLR-dockor och genomgång av defibrillator (hjärtstartare). Detta ingår också i kursen Första hjälpen & HLR.

 

 

 

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i hjärtstopp med hjärt-lungräddning och genomgång av hjärtstartare/defibrillator.​


Lämpar sig för
Alla målgrupper, arbetsplatser och privatpersoner

Målgruppsanpassning
Utbildningen tar hänsyn till olika åldersgrupper, kan också anpassas till Barn-HLR samt efter era önskemål och behov.

Tid
ca 1,5 till 2 timmar inklusive pauser

Genomförande
Utbildningen genomförs av certifierad instruktör och enligt First-8 Swedens utbildningspolicy med 70% praktiska övningar och 30% teori.

Antal deltagare
Rekommenderat max 12-15 deltagare per grupp och instruktör

Plats
First-8 Sweden utbildar rikstäckande och kan komma ut till er. För enstaka personer erbjuder vi öppna kurser i Stockholm.

Innehåll:

 1. Hjärt-lungräddning
 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

 

 1. Luftvägsstopp
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

 

 1. Hjärtstartare
 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 

 

 

Pris: 

Efter förfrågan. Hör av er till oss på [email protected]

 

 

·       FÖRSTA HJÄLPEN & HLR

  Första hjälpen & HLR är en grundläggande utbildning och kan bokas med tillägg specifikt för er målgrupp, det kan vara elskador, fallskador, arborister med mera. Alla utbildare är certifierade av Svenska Röda Korset och Svenska Rådet för Hjärt och Lungräddning.
   
 

Lämpar sig för
Alla typer av arbetsplatser och privatpersoner


Målgruppsanpassning
Utbildningen tar hänsyn till organisationens omfattning och anpassas efter deltagarnas förutsättning och behov.

Tid
ca 3,5 timmar inkl. pauser (halvdag)
ca 7 timmar (heldag). Den längre kursen riktar sig framförallt till målgrupper med högre krav och arbetsrisker.

Genomförande
​Utbildningen genomförs av certifierad instruktör och enligt First-8 Swedens utbildningspolicy med 70% praktiska övningar och 30% teori.

Antal deltagare
Rekommenderat max 12-15 deltagare per grupp och instruktör

Plats
First-8 Sweden utbildar rikstäckande och kan komma ut till er.

Den mest bokade utbildningen hos oss är Första hjälpen och HLR halvdag och tar ca 3-3,5 timmar rekommenderad tid inklusive pauser. För målgrupper med högre krav och arbetsrisker rekommenderas Första hjälpen och HLR heldag. Exempel på målgrupper med högre krav är arbeten på höga höjder, natur- och fritidsinriktning och personer som ska arbeta utomlands. Om du är osäker på vilken utbildning som passar er kan ni alltid fråga oss.

FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR HALVDAG
Innehåll:
 1. Första Hjälpen- Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker- L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)- A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)- B - Blödning (Stoppa blödningar)- C - Cirkulationssvikt (Förebygga cirkulationssvikt)- Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
 2. Hjärt-lungräddning- Varför hjärt-lungräddning- De första kritiska minuterna- Kedjan som räddar liv- Kontrollera livstecken- Skapa öppen luftväg- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge- Larma på rätt sätt- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 3. Luftvägsstopp- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 
 4. Hjärtstartare- Information- Demonstration- Apparatgenomgång

Pris:
Efter förfrågan. Hör av er till oss på [email protected]

FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR HELDAG

Innehåll:
Första Hjälpen
- Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
- L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
- A - Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
- B - Blödning (Stoppa blödningar)
- C - Cirkulationssvikt (Förebygga cirkulationssvikt)
- Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)
- Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Hjärt-lungräddning
- Varför hjärt-lungräddning
- De första kritiska minuterna
- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp
- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Hjärtstartare
- Information
- Demonstration
- Apparatgenomgång
- Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Övning

Ytterligare tillägg
- Elolyckor
- Brännskador
- Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
- Akuta sjukdomar
- Kläm- och krosskador
- Fallskador samt nack- och ryggskador
- Kem- och frätskador
- Ögonskador

 

 •   PSYKISK HÄLSA OCH KRIS (MENTAL HEALTH FIRST-8, MHFA)

 

Nu erbjuder First-8 Sweden två dagars-utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

 

 

 

First-8 Sweden erbjuder två dagars-utbildning i Första hjälpen till Psykisk hälsa. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa.

De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Precis som hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns ett Första hjälpen-program vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan.

Första hjälpen till psykisk hälsa syftar till att rädda liv genom att ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

MHFA (Mental Health First-8) genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen och NASP. 

Utbildningen finns med inriktning i följande område:

 Mental Health First-8 med inriktning vuxen
 Mental Health First-8 med inriktning ungdom
 Mental Health First-8 med inriktning äldre


UTBILDNINGENS MÅL

Målet med utbildningen i första hjälpen till psykisk hälsa är att öka kunskap om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.


Pris:

Efter förfrågan. Hör av er till oss på [email protected]